Watching a Movie
ידע פרקטי לשם שינוי!

סדנאות וסמינרים

מגוון ההרצאות רחב, וכולל בתוכו הרצאות מעולמות המוטיבציה וההנעה לפעולה, לצד הרצאות מקצועיות בתחומי המכירות והעסקים

סמינר עסקי פשוט להיות עסק אלפא

מעטפת מלאה להכשרה עסקית: כלים פרקטיים ואוניברסליים מתאימים לכל סוג של עסק, קטן כגדול, בכל תחום עיסוק ובכל אזור גיאוגרפי. ובנוסף ניתן ליווי מקצועי להתאמת הכלים לעסק הרלוונטי בין המפגשים

פשוט למכורהרבה יותר

מעטפת מלאה להכשרה במכירות: כלים פרקטיים ואוניברסליים, המתאימים לכל סוג מכירה, של כל מוצר / שירות, בכל עסק, קטן כגדול, בכל תחום עיסוק ובכל אזור גיאוגרפי

פי 2 בשנת 2022!

מה התוכנית העסקית שלך לשנה הקרובה? מהם היעדים שלך לסוף שנת 2022? ניר דובדבני בנה עבורכם את הערכה האולטימטיבית להכפלת העסק!