Browsing Books
ידע זה כוח פוטנציאלי!
Untitled-4.png

מרכז מידע

ליבנת פורן

“אני לעולם לא סוגר עסקה, ותמיד פותח מערכות יחסים - זהו אחד העקרונות המבססים את שיטת המכירות של ניר, כפי שמפורטת בספר ובהכשרות שלו, וניר כהרגלו, מיישם זאת גם במציאות, ומאפשר לך קרקע פורייה לצמיחה אישית ועסקית.”0 צפיות
גם אתם רוצים להיות עסק אלפא?